בין אדם לחברו, תשלום שכר בזמנו, סוגי התשלומים הכלולים

הרב שמעון עמנואל
בין אדם לחברו, תשלום שכר בזמנו, סוגי התשלומים הכלולים | תש"ע
Share this