בין אדם לחברו, הקדמת יהודי לגוי בקניה ,מכירה,שכירות פועל

הרב שמעון עמנואל
בין אדם לחברו, הקדמת יהודי לגוי בקניה ,מכירה,שכירות פועל | תש"ע
Share this