בין אדם לחברו, הלכה, מתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בשר טלה, רמאות במשקולות

הרב שמעון עמנואל
בין אדם לחברו, הלכה, מתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בשר טלה, רמאות במשקולות | תש"ע
Share this