'בימי אחאב היו נוצחים' - עוצמתו של אחאב במדרש חז"ל ובארכיאולוגיה

ד"ר אריה בורנשטיין
'בימי אחאב היו נוצחים' - עוצמתו של אחאב במדרש חז"ל ובארכיאולוגיה | תשע"ז
Share this