ביטול עסקה במוצר פגום

הרב גלעד בניאל
ביטול עסקה במוצר פגום | תשע"ה
Share this