ביטולי הזמנות עקב מגפת הקורונה, ובעניין השוואת מחלת השפעת למחלת הקורונה

הרב יהודה סילמן
ביטולי הזמנות עקב מגפת הקורונה, ובעניין השוואת מחלת השפעת למחלת הקורונה | תש"פ
שו"ת עם הרב סילמן
Share this