ביאור ברכת המזון, "הזן את העולם כולו בטובו בחן בחסד"

הרב שלום מאיר ולך
ביאור ברכת המזון, "הזן את העולם כולו בטובו בחן בחסד"

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this