בחצרות בית ה' - "זיהויים של בעל הכפתור ופרח בהר הבית"

הרב זלמן מנחם קורן
בחצרות בית ה' - "זיהויים של בעל הכפתור ופרח בהר הבית" | תשע"ז
Share this