בזכות מסירות הנפש של רשב"י זכו ישראל שלא תשכח מהם תורה עד סוף כל הדורות. מצבו של אדם הוא מדוייק וטוב לו תמיד לצורך עליה וגדולה רוחנית

הרב שלמה ברוורמן
בזכות מסירות הנפש של רשב"י זכו ישראל שלא תשכח מהם תורה עד סוף כל הדורות. מצבו של אדם הוא מדוייק וטוב לו תמיד לצורך עליה וגדולה רוחנית | תש"פ
Share this