בורר ומוקצה בשבת

הרב אברהם צבי ישראלזון
בורר ומוקצה בשבת | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this