בדיקת חמץ, האם חובה להוציא ממון עבור ביצוע הבדיקה

הרב שלמה גוטפריד
בדיקת חמץ, האם חובה להוציא ממון עבור ביצוע הבדיקה | תשע"ה
Share this