בדיקת חמץ ככלי המנתק בין הבעלים ובין החמץ

הרב אליעזר בן פורת
בדיקת חמץ ככלי המנתק בין הבעלים ובין החמץ | תשפ"א
Share this