בדיקת חמץ דרבנן שינוי הגדרת המקום או מניעת חשש אכילה

הרב אליעזר בן פורת
בדיקת חמץ דרבנן שינוי הגדרת המקום או מניעת חשש אכילה | תשפ"א
Share this