בדין שחיטה כשרה בזר והמסתעף, מהלכות יעלה ויבוא בראש חודש וחול המועד

הרב מנחם כהן
בדין שחיטה כשרה בזר והמסתעף, מהלכות יעלה ויבוא בראש חודש וחול המועד | תשע"ב
Share this