בדין פושע כמזיק

הרב חיים יעקב קליין
בדין פושע כמזיק | תשע"ו

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this