בדין נשבע לבטל את המצווה או לקיימה ובגדרי נזירות

הרב שלמה פישר
בדין נשבע לבטל את המצווה או לקיימה ובגדרי נזירות | תשע"ח
Share this