בדין נשבע לבטל את המצווה או לקיימה ובגדרי נזירות

הרב שלמה יהונתן יהודה פישר זצ"ל
בדין נשבע לבטל את המצווה או לקיימה ובגדרי נזירות | תשע"ח
Share this