בדין כוונה בזמן נטילת ידיים לסעודה

הרב צבי פלמן
בדין כוונה בזמן נטילת ידיים לסעודה | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this