בדין הגברת זרם החשמל בשב"ק לענין מעליות

הרב יוסף אפרתי
בדין הגברת זרם החשמל בשב"ק לענין מעליות | תשע"ג
Share this