בדין "אין מעבירין על המצוות" מול "תדיר ושאינו תדיר"

הרב אברהם צבי דירנפלד
בדין "אין מעבירין על המצוות" מול "תדיר ושאינו תדיר" | תשע"ג
Share this