בדברי החידושי הרי"ם חו"מ סימן פ"ח סק"י, "לדידי שווה לי בדין שתי כסף בשבועה"

הרב שאול אלתר
בדברי החידושי הרי"ם חו"מ סימן פ"ח סק"י, "לדידי שווה לי בדין שתי כסף בשבועה" | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this