בדאוריתא הלך אחר המחיר ובדרבנן אחר המייקל, שיעור מס' 3

הרב משה מרדכי פרבשטיין
בדאוריתא הלך אחר המחיר ובדרבנן אחר המייקל, שיעור מס' 3 | תשפ"א
Share this