בגדרי חצי שיעור אסור מן התורה

הרב שאול אלתר
בגדרי חצי שיעור אסור מן התורה | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this