בבא מציעא פרק ב' סוף משנה ג' ותחילת משנה ד', מצא כסף בחנות מכולת האם יכול לקחת לעצמו, שיעור 29

הרב משה יעקב קליין
בבא מציעא פרק ב' סוף משנה ג' ותחילת משנה ד', מצא כסף בחנות מכולת האם יכול לקחת לעצמו, שיעור 29 | תשע"ט
Share this