בבא מציעא פרק ב' משנה ז', שומר חפץ לראובן בחינם אבל שמעון משלם לשומר על זה, וראובן כלל לא יודע מזה, האם השומר נחשב שומר שכר כלפי ראובן, שיעור 36

הרב משה יעקב קליין
בבא מציעא פרק ב' משנה ז', שומר חפץ לראובן בחינם אבל שמעון משלם לשומר על זה, וראובן כלל לא יודע מזה, האם השומר נחשב שומר שכר כלפי ראובן, שיעור 36 | תשע"ט
Share this