בבא מציעא פרק ב' משנה ז', ההסבר במחלוקת ר' טרפון ור''ע תלויה במחלוקת רבה ורב יוסף האם שומר אבידה נחשב כשומר שכר או כשומר חינם, שיעור 34

הרב משה יעקב קליין
בבא מציעא פרק ב' משנה ז', ההסבר במחלוקת ר' טרפון ור''ע תלויה במחלוקת רבה ורב יוסף האם שומר אבידה נחשב כשומר שכר או כשומר חינם, שיעור 34 | תשע"ט
Share this