מסכת בבא מציעא פרק ב' משנה ה'-ו', האם ראוי להביא את האבידה לתחנת המשטרה או למחלקת האבידות של חברת האוטובוס או המוניות והאם צריך לפרסם בעיתון על מציאת אבידה, שיעור 32

הרב משה יעקב קליין
מסכת בבא מציעא פרק ב' משנה ה'-ו', האם ראוי להביא את האבידה לתחנת המשטרה או למחלקת האבידות של חברת האוטובוס או המוניות והאם צריך לפרסם בעיתון על מציאת אבידה, שיעור 32 | תשע"ט
Share this