בבא מציעא פרק ב' משנה ג', אחרי שנים של נישואים התברר שהטבעת שקידש בה את אשתו הייתה מנחושת ולא מזהב האם בטלו הקידושין שהרי יש מקח טעות כלפי החנות שמכרה זיוף זה, שיעור 27

הרב משה יעקב קליין
בבא מציעא פרק ב' משנה ג', אחרי שנים של נישואים התברר שהטבעת שקידש בה את אשתו הייתה מנחושת ולא מזהב האם בטלו הקידושין שהרי יש מקח טעות כלפי החנות שמכרה זיוף זה, שיעור 27 | תשע"ט
Share this