בבא מציעא, בענין לצורכו ולצורכה באבידה מאי

הרב חיים ש. ליבוביץ זצ"ל
בבא מציעא, בענין לצורכו ולצורכה באבידה מאי
Share this