באורי תפילה, הלל,מי כד' אלוקינו,המגביהי לשבת ,הרב שלום מאיר ולך

הרב שלום מאיר ולך
באורי תפילה, הלל,מי כד' אלוקינו,המגביהי לשבת ,הרב שלום מאיר ולך | תשס"ח

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this