"את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים"

הרב יצחק לוין
"את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים" | תשע"ז

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this