אתרוג הסיני ונפק''מ לכל התורה שיש סתירה בין כוונתו האמתית למחשבתו

הרב משה יעקב קליין
אתרוג הסיני ונפק''מ לכל התורה שיש סתירה בין כוונתו האמתית למחשבתו | תשע"ז
Share this