"אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש"

הרב פנחס גולדווסר
"אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" | תשע"ח
Share this