'אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב', מהות הבריאה היא שיהיה לאדם הנאה, ע"י דבקות בה'. וה' מתקשר איתנו בכל רגע מתוך אהבה ורצון שנידבק בו ונזכה לטוב ולהנאה אמיתית

הרב אברהם זהבי
'אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב', מהות הבריאה היא שיהיה לאדם הנאה, ע"י דבקות בה'. וה' מתקשר איתנו בכל רגע מתוך אהבה ורצון שנידבק בו ונזכה לטוב ולהנאה אמיתית | תש"פ
Share this