ארבעת המינים בשביעית, "ושמחת בחגך"

הרב אברהם יצחק הכהן קוק
ארבעת המינים בשביעית, "ושמחת בחגך" | תשע"ה
Share this