"אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם - אל ימנע עצמו מן הרחמים", בטחון

הרב יונתן שרגא דומב
"אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם - אל ימנע עצמו מן הרחמים", בטחון | תשע"ג
Share this