אמירת 'נעשה ונשמע' ע''י עם ישראל בעת מתן תורה אינה מורה על פזיזות, כי אם על שורש פנימי הנובע מרצון הנשמה לבחור בטוב בנחישות ובשמחה

הרב משה יעקב קליין
אמירת 'נעשה ונשמע' ע''י עם ישראל בעת מתן תורה אינה מורה על פזיזות, כי אם על שורש פנימי הנובע מרצון הנשמה לבחור בטוב בנחישות ובשמחה | תש"פ
Share this