אמירת חצי הלל בר''ח טבת, ומה דינו של מי שחתם בברכת "אשר יצר" רופא חולי עמו ישראל, מהלכות חנוכה

הרב אליהו מונק
אמירת חצי הלל בר''ח טבת, ומה דינו של מי שחתם בברכת "אשר יצר" רופא חולי עמו ישראל, מהלכות חנוכה | תשע"ג
Share this