אמונה ובטחון, אמונה מידה נטועה בנפש אבל צריך לכוונה לאמת,הזהירות מלעבור את המחיצות בעניני אמונה

הרב משה קפלן
אמונה ובטחון, אמונה מידה נטועה בנפש אבל צריך לכוונה לאמת,הזהירות מלעבור את המחיצות בעניני אמונה | תשע"א
Share this