אם בחוקותי תלכו, סוד הברכה שניתנת למי שהולך בדרכי ה' וההפסד למי שעובר על מצוותיו וחוקי רצונו

הרב אפרים עובד
אם בחוקותי תלכו, סוד הברכה שניתנת למי שהולך בדרכי ה' וההפסד למי שעובר על מצוותיו וחוקי רצונו | תש"פ
Share this