אירוח לצורך קירוב, שהחילוני מדבר יותר מדיי עם הנשים בבית ומה לגבי הנהגות עם סבא וסבתא חילוניים ואירוח קבוצות כמו של ארגון 'ומקרבן'

הרב יהודה סילמן
אירוח לצורך קירוב, שהחילוני מדבר יותר מדיי עם הנשים בבית ומה לגבי הנהגות עם סבא וסבתא חילוניים ואירוח קבוצות כמו של ארגון 'ומקרבן' | תשע"ט
שו"ת עם הרב סילמן
Share this