איסור שרטוט וחיתוך בשבת

הרב ישראל גנס
איסור שרטוט וחיתוך בשבת | תשע"ט
Share this