איסור שהיה בשבת

הרב שלום יוסף גלבר
איסור שהיה בשבת | תש"פ
Share this