איסור סחיטה בשבת

הרב ישראל גנס
איסור סחיטה בשבת | תשע"ט
Share this