איסור סחורה בפירות שביעית

הרב גלעד חסיד
איסור סחורה בפירות שביעית | תשפ"ב
Share this