איסור מלאכה קוצר ונוטע בשבת

הרב שמואל פיש
איסור מלאכה קוצר ונוטע בשבת | תש"פ
Share this