איסור מוקצה בשבת

הרב יוסף רפפורט
איסור מוקצה בשבת | תשע"ט
Share this