איסור מבשל - מגיס בשבת

הרב שלום יוסף גלבר
איסור מבשל - מגיס בשבת | תש"פ
Share this