איסור הפסד פירות שביעית

הרב ברוך דב פוברסקי
איסור הפסד פירות שביעית | תשע"ה
Share this