איסור בל תשחית, פרשת שופטים

הרב יוסף רפפורט
איסור בל תשחית, פרשת שופטים | תשע"ח
Share this