איסור "בל תוסיף" לאישה ועיוור, פרשת בשלח

הרב מרדכי פרוינדליך
איסור "בל תוסיף" לאישה ועיוור, פרשת בשלח | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this